Anmälningsformulär
Fyll i dina uppgifter och välj vilken behörighet du vill utbilda dig för.

Inskrivningen är inte bindande. Vi tar kontakt med dig senast nästkommande arbetsdag.

Jag godkänner att att Västerås Trafikskola säkert hanterar mina personuppgifter under tiden jag är elev vid trafikskolan.